தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. ஆகாசம்

வானம்

2. ஆகாயம்

வானம்

3. ஆகாரம்

(திட அல்லது திரவ)உணவு

4. ஆக்கிரமித்தல்

கையகப்படுத்தல்

5. ஆங்காரம்

அகங்காரம்

6. ஆசனம்

இருக்கை
அமரும் பீடம்
தவிசு
யோகியர் அமரும் நிலை
மலம் வெளியேறும் வழி

7. ஆசாரம்

ஒழுக்கம்

8. ஆசீர்வாதம்

வாழ்த்து

9. ஆசை

அவா
விருப்பம்
ஆவல்

10. ஆச்சரியம்

வியப்பு

11. ஆஜர்

வருகை

12. ஆடம்பரம்

பகட்டு
பகட்டான வெளித் தோற்றம்

13. ஆடி

ஒரு தமிழ் மாதத்தின் பெயர்
கடகம் ( 31 ) ( 17 Jul)
உத்தராட நட்சத்திரம்
கூத்தாடுபவன்
கண்ணாடி
பளிங்கு

14. ஆட்சேபணை

தடை
மறுப்பு
எதிர்ப்பு
கண்டனம்

15. ஆதங்கம்

மனக்குறை
ஏக்கம்

16. ஆதாரம்

சான்று

17. ஆதிக்கம்

வல்லாண்மை
ஆதிக்கியம்

18. ஆதிபத்தியம்

அதிகாரத் தலைமை

19. ஆனந்தமூலி

கஞ்சா.

20. ஆனந்தம்

மகிழ்ச்சி
இன்பம்

21. ஆனி

தமிழ் வருடத்தில் மூன்றாவது மாதம்
ஆடவை (32 ) ( 15 Jun)

22. ஆன்மா

உயிர்

23. ஆபத்து

தீங்கு, கேடு, வில்லங்கம், இடர்

24. ஆபரணம்

அணிகலன்

25. ஆபாசம்

கொச்சை
அசுத்தம்
அழுக்கு
போலி நியாயம்
முறைத்தவறு
அஞ்சத்தக்க வடிவம்
பிரதி பிம்பம்
பொய்த்தோற்றம்
கீழ்த்தரமான முறையில் பாலுணர்வைத் தூண்டக்கூடியது

26. ஆமோதித்தல்

வழிமொழிதல்

27. ஆயுதம்

போர் கருவி

28. ஆயுள்

வாழ்நாள்

29. ஆரம்பம்

தொடக்கம்

30. ஆராதனை

வழிபாடு

31. ஆரோக்கியம்

நலம்(உடல்நலம்)
(உடலின்) நோயில்லாத நிலை
நன்னிலை

32. ஆலயம்

கோயில்

33. ஆலோசனை

கலந்தாய்வு

34. ஆல்பம்

செருகேடு

35. ஆவணி

ஐந்தாம் தமிழ் மாதத்தின் பெயர்
மடங்கல் (31 ) (17 Aug)

36. ஆவேசம்

படபடப்பு
உணர்ச்சிப்பெருக்கு,உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலை

37. ஆஸ்தி

செல்வம்