தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. சக

உடன்

2. சகஜம்

இயல்பு, வழக்கம்

3. சகலமும்

எல்லாமும்

4. சகலம்

எல்லாம்

5. சகவாசம்

பழக்கம், நட்பு

6. சகா

தோழர்

7. சகாயம்

உதவி.

8. சகிதம்

துணை
உடன்

9. சகிப்பு

பொறை

10. சகோதரன்

உடன் பிறந்தவன்

11. சகோதரி

உடன்பிறந்தாள்

12. சக்கரம்

உருளை
சில்லு
சுழல் வட்டு

13. சக்கரவர்த்தி

பேரரசன்

14. சக்தி

ஆற்றல்
வலிமை

15. சங்கடம்

தயக்க நிலை
கூச்சம் இக்கட்டு

16. சங்கமேஸ்வரர்

கூடுதுறையார்

17. சங்கம்

கழகம்

18. சங்கஷ்டம், சங்கட்டம்

துன்பம்

19. சங்கீதம்

இசை

20. சங்கோசம்

வெட்கம், கூச்சம்

21. சச்சிதானந்தம்

மெய்யறிவின்பம்

22. சஞ்சலம்

துயரம், கலக்கம்

23. சஞ்சாரம்

நடமாட்டம்

24. சட்டை

அங்கராத்து, மேலாடை, மெய்ப்பை

25. சதவீதம்

நூற்றுக்கூறு, விழுக்காடு

26. சதா

எப்போதும்.

27. சதுர்

நான்கு

28. சத்தியம்

வாய்மை; உண்மை

29. சத்தியாக்கிரகம்

அறப்போராட்டம்

30. சத்ரு

பகை, எதிரி

31. சந்ததி

வழித்தோன்றல்

32. சந்தர்ப்பம்

வாய்ப்பு

33. சந்தா

கட்டணம்

34. சந்தியாவந்தனம்

வேளை வழிபாடு

35. சந்திரன்

மதி,நிலவு

36. சந்தேகம்

அய்யம், ஐயம்

37. சந்தை

அங்காடி

38. சந்தோசம்

மகிழ்ச்சி

39. சந்தோஷம்

மகிழ்ச்சி

40. சனம், ஜனம்

மக்கள்

41. சனாதன

தொன்மை

42. சனி

(கிழமைகளில்) காரி

43. சன்மார்க்கம்

நன்னெறி

44. சபதம்

வஞ்சினம், சூளுரை(சூள்)

45. சபை

அவை

46. சப்தம்

ஒலி

47. சப்பாத்து

காலணி

48. சமபந்தம்

தொடர்பு

49. சமரசம்

உடன்பாடு

50. சமஷ்டி

இணைப்பாட்சி

51. சமஸ்கிருதம்

செங்கிருதம், வடமொழி

52. சமாச்சாரம்

சேதி

53. சமாதானம்

அமைதி

54. சமாளி

ஈடுகொடு
துணிந்து செயல்படு.

55. சமீபம்

அண்மை
அருகு

56. சமுதாயம்

குமுகாயம்

57. சமுத்திரம்

பெருங்கடல்

58. சமூகம்

குமுகாயம்

59. சமூகம்தந்து

வருகைதந்து

60. சம்பந்தம்

தொடர்பு

61. சம்பளம்

கூலி, ஊழியம்

62. சம்பவம்

நிகழ்ச்சி

63. சம்பாஷணை

உரையாடல்

64. சம்பிரதாயம்

தொன்மரபு
நடைமுறை (வழக்கமான சொல்.)

65. சம்மதம்

இசைவு

66. சம்மேளனம்

கூட்டமைப்பு

67. சம்ரட்சணை

காப்பாற்றுதல்

68. சரகம்

எல்லை
(சரகம் என்ற வார்த்தை வனச்"சரகம்" என்பதில் வருவதுண்டு)

69. சரசுவதி

கலைமகள்

70. சரணம்

முடிப்பு, அடைக்கலம்

71. சரணாகதி

அடிபணிவு, அடைக்கலம்

72. சரண்

அடைக்கலம்

73. சரஸ்வதி

கலைமகள்

74. சரிகை

ஒழுக்கம்

75. சரித்திரம்

வரலாறு

76. சரீரம்

உடல்
உடம்பு

77. சர்க்கார்

அரசாங்கம்

78. சர்வ

எல்லாம்.

79. சர்வஜனவாக்கெடுப்பு

பொதுவாக்கெடுப்பு

80. சர்வதேச

அனைத்துலக

81. சர்வம்

எல்லாம்

82. சலதோஷம்

தடுமம்

83. சலூன்

முடிதிருத்தகம்
சிகை அழககம்
சிகையலங்கரகம்

84. சவம்

பிணம்

85. சவரம்

மழிப்பு

86. சவால்

அறைகூவல்.

87. சவ்கரியம்

இடையூறு இல்லாமை

88. சஷ்டி

ஆறாத்திதி
ஆறாம் வேற்றுமை. (பி.வி. 6)
அமாவாசைக்குப் பின் ஆறாவது நாள்

89. சாகசம்

துணிச்சல்
வீர தீரச் செயல்.

90. சாட்சி

சான்று

91. சாதகம்

ஆதரவு

92. சாதம்

சோறு

93. சாதாரண

இயல்பான, எளிதான

94. சாதாரணமாய்

இயல்பாய்,எளிதாய்

95. சாதாரணம்

எளிது

96. சாத்தியமான

இயலக்கூடிய

97. சாந்தம்

அடக்கம்

98. சாந்தி

திருமுற்றம்
அமைதி

99. சாபம்

கெடுமொழி

100. சாமான்

பண்டம்