தமிழில் செம்மையை மேன்மை செய்வோம்!!!

| | | | | | | | | | |
க் | ங் | ச் | ஞ் | ட் | ண் | த் | ந் | ப் | ம் | ய் | ர் | ல் | வ் | ழ் | ள் | ற் | ன்
ஶ் | ஜ் | ஷ் | ஸ் | ஹ் | க்ஷ்
ஶ்ரீ
Advertisement

வரிசை கிரந்தம்

கிரந்த சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்
1. வக்கிரம்

கோணல்

2. வங்கி

காப்பகம்
வைப்பகம்

3. வசந்தம்

தென்றல்

4. வசனம்

உரையாடல்.

5. வசீகரம்

கவர்ச்சி

6. வனம்

காடு

7. வனாந்தரம்

உட்காடு

8. வமிசம்

குடி

9. வம்சம்

மரபு

10. வம்சாவழி

கொடிவழி

11. வயது

அகவை

12. வயோதிகம்

முதுமை

13. வரதட்சணை

சீர்வரிசை

14. வரப்பிரசாதம்

கொடை

15. வரித்துறை

ஆயப்பகுதி

16. வருடம், வருசம், வருஷம்

ஆண்டு

17. வருத்தம்

துன்பம்

18. வருஷம்

ஆண்டு

19. வருஷம்,வருடம்

ஆண்டு

20. வர்க்கம்

வகுப்பு, இனம்

21. வர்ணனை

புகழ்ந்துரை

22. வர்த்தகநிலையம்

அங்காடி

23. வர்த்தகம்

வாணிப(க)ம்

24. வர்த்தகர்கள்

வணிகர்கள்

25. வர்மம்

உட்பகை

26. வஸ்து

பொருள்

27. வாகனம்

வண்டி, ஊர்தி

28. வாக்கியம்

சொற்றொடர்

29. வாக்கு

வாய்மொழி

30. வாக்குவாதம்

சொற்போர்

31. வாசகர்

படிக்குநர்,படிப்போர்

32. வாசனை

மணம்

33. வாசம்

மணம்

34. வாசி

படி

35. வாடகை

குடிகூலி

36. வாடிக்கை

இயல்பு
தொடர்ந்து நிலவுவது.

37. வாட்டர் ஹீட்டர்

நீர் சூடூட்டி

38. வாதம்

சொற்போர்
சொல்லாடல்
உடல் உறுப்புகளை முடமாக்கும் வாத நோய்

39. வாத்தியம்

இசைக்கருவி

40. வாந்தி

கக்கல்

41. வாந்தி பேதி

கக்கல் கழிச்சல்

42. வான்மீகநாதர்

பற்றிடங்கொண்டார்

43. வாபஸ்

திரும்பப்பெறல்

44. வாபஸ் வாங்கு

திரும்பப் பெறு.

45. வாயு

வளி (காற்று)

46. வாரம்

கிழமை

47. வார்த்தை

சொல்

48. வாலிபம்

இளமை

49. வாலிபர்

இளைஞர், இளந்தாரி

50. வாஸ்தவம்

உண்மை
மெய்மை

51. விகிதம்

விழுக்காடு

52. விக்கிரகம்

திருவுருவம்

53. விசாலாட்சி

தடங்கண்ணி

54. விசேட

சிறப்பு

55. விசேஷம்

சிறப்பு

56. விஜயம்

வருகை

57. விஞ்ஞானம்

அறிவியல்

58. விஞ்ஞானி

அறிவியலாளர்

59. விதிகள்

நெறிகள்

60. வித்தியாசம்

வேறுபாடு.

61. வித்தியாரம்பம்

ஏடுதொடக்கல்

62. வித்யாசம்

வேறுபாடு
மாறுபட்ட

63. வித்யாலயம்

பள்ளி

64. விநியோகம்

வழங்கல்

65. விபத்து

துன்ப நிகழ்ச்சி

66. விமர்சனம்

திறனாய்வு

67. விமானம்

வானூர்தி

68. வியாதி

நோய்

69. வியாபாரி

வணிகர்

70. விரக்தி

மனமுறிவு
மனஉடைவு
மன இடிவு

71. விரதம்

நோன்பு

72. விருட்சம்

மரம்

73. விருது

பரிசு

74. விருத்தி

பெருக்கம்

75. விரோதம்

பகை

76. விரோதி

பகைவன்

77. விவாகம்

திருமணம்

78. விவாகரத்து

மணமுறிவு

79. விவாஹம்

திருமணம்

80. விஷம்

நஞ்சு

81. விஷயம்

விவரம். பொருள்

82. விஷயம், விடயம், விசயம்

பொருள், செய்தி

83. விஷ்ணு

திரு்மால்

84. விஸ்தரிப்பு

விரிவாக்கம்

85. விஸ்தீரணம்

பரப்பளவு; பரப்பு

86. வீதி

தெரு, மறுகு, சாலை

87. வீரம்

மறம்

88. வெகுமானம்

அன்பளிப்பு

89. வேகம்

விரைவு

90. வேதம்

மறை

91. வேதா

(வேதம்)கடவுள்
பிரமன்

92. வேறுபாடுபிரயோஜனம்

பயன்

93. வைகாசி

விடை (31) (15 May)

94. வைத்தியசாலை

மருத்துவமணை

95. வைத்தியம்

மருத்துவம்

96. வைநாசிகம்

ஓர் யோகம்.

97. வைவஸ்வதி

தென்திசை

98. வ்ருஜநம்

தலை மயிர்