Sponsored Links
Available on the android app store

quadrangular

translation and definition "quadrangular", tamil lexicon

WordTamil Definition
quadrangular(பெ) நாற்கட்டமான; நாற்கோணமான.
subquadrangularஏறத்தாழ நாற்கட்ட வடிவமான.
quadrangularநாற்கோணமுள்ள
மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள் ×
ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள்