தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் tamil technical terms

தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் அடங்கிய திரட்டி. Tamil Information technology glossary

தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள்
TermsMeaning / Definition
hspaHigh Speed Packet Access அதிவேக பொட்டலம் பெறுவழி
hsdpaHigh-Speed Downlink Packet Access
3GPP3rd Generation Partnership Project
3G3rd Generation 3வது தலைமுறை
WCDMAW-CDMA : Wideband Code Division Multiple Acces
EDGEEnhanced Data rates for GSM Evolution
GSMGlobal System for Mobile Communications
TDMAtime division multiple access
HSUPAHigh Speed Uplink Packet Access அதிவேக பதிவேற்ற பொட்டலம் பெறுவழி
HSPA+Evolved High Speed Packet Access புனைவுரு-அதிவேக பொட்டலம் பெறுவழி
DC-HSDPADual-Cell HSDPA
DC-HSUPADual-Cell HSUPA
MC-HSPAMulti-carrier HSPA
1Gfirst-generation 1வது தலைமுறை
2Gsecond-generation 2வது தலைமுறை
CDMACode division multiple access
4Gfourth generation 4வது தலைமுறை
UMBUltra Mobile Broadband
FDMAfrequency-division multiple access
3GPP23rd Generation Partnership Project 2

Last Updated: .