காய்கறிகள்

காய்கறிகளின் திரட்டு

காய்கறிகள்
TermsMeaning / Definition
அக்காரக்கிழங்குசெங்கிழங்கு
அவரைக்காய்Broad beans
இஞ்சி(உணவிலும் நாட்டு மருந்திலும் சேர்க்கும்) உறைப்புச் சுவையும் நார்த் தன்மையும் கொண்ட (தரைக்குக் கீழ் வளரக் கூடிய)சதைப்பற்றுள்ள தண்டு/அந்த தண்டைக் கொண்ட செடி
இஞ்சி என்ற மருந்துப் பூடு; கோட்டையின் மதில்; இஞ்சிக்கிழங்கு
இஞ்சி என்ற மருந்துப் பூடு
கோட்டையின் மதில்
இஞ்சிக்கிழங்கு
இடலைசைதூண்
இலைக்கோசுlettuce
ஈயெச்சிற்கீரைபுதினாக்கீரை
ஈரப்பலாஆசினிப்பலா
ஆசினி மரவகை
ஒரு மரம்
பலாசம்
சீமைப்பலா
ஈழங்கிழங்குபெருவள்ளி
உப்பேரிஒருவகைக் கறி
உருளைக்கிழங்குபழுப்பு நிற மெல்லிய தோலைக் கொண்ட ,உருண்டை வடிவக் கிழங்கு
உளுந்துஉழுந்து
ஒருபயறு
ஓம இலைcelery
கடுகுக் கீரைmustard greens
கத்தரிக்காய்கத்திரிக்காய்
கருணைக்கிழங்குelephant yam
களைக்கோசுbrussels sprouts
காட்டுப்பாகற்காய்Bitter gourd
காளான்mushroom
குடை மிளகாய்Capsicum / Bell Pepper
கூனைப்பூartichoke
கொண்டைக் கடலைGarbanzo Beans
Chickpea
Bengal Gram
கொத்தவரங்காய்Cluster Beans
French Beans
கொத்தவரைCluster bean
கோவைக்காய்Ivy Gourd
Little Gourd
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்குSweet Potato
சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்குவத்தாளக்கிழங்கு
சிவப்பு மிளகாய்வற்றல் மிளகாய்
சிவரிக்கீரைcelery
சீமை பரட்டைக்கீரைcollard greens
சீமைச்சுரைக்காய்zucchini
சீமைப்பூசனிக்காய்squash gourd
சுரைக்காய்Bottle Gourd/Calabash
செங்கிழங்குbeet root
செம்மஞ்சள் முள்ளங்கிred carrot
சேனைக்கிழங்குYam
Taro
சேப்பங்கிழங்குcolocasia
சைதூண்olive
தக்காளிTomato
Cape goose berry
தாமரைக்கிழங்குlotus root
நரிப்பாகல்பாகல்வகை
நாரில்லா அவரைfrench beans
நிலக்கடலைவேர்க்கடலை
நிலப்பீர்க்குA plant with bitter fruit, which is eaten when boiled
நீர்ப்பூசணிக்காய்கல்யாணப் பூசணிக்காய்
நூக்கோல்Kohlrabi Turnip
பசலைக்கீரைமுளைக்கீரை
பச்சை மிளகாய்Chilli
Green chilli
பச்சைப்பயறுபாசிப்பயறு
பச்சைப்பூக்கோசுbroccoli
பட்டாணிPeas
பரட்டைக்கீரைkale
பருப்புPulses
பாகற்காய்பாவக்காய்
பால்வள்ளிBlack creeper
பீர்க்கங்காய்Ridged gourd
புடலங்காய்Snake Gourd
pointed gourd
புதினாpeppermint leaves
Mint
புளிTamarind
பூக்கோசுபூங்கோசு
பூக்கோவா
பூசணிக்காய்பரங்கிக்காய்
பூண்டுவெள்ளுள்ளி
மக்காச்சோளம்Corn
Indian Corn
Maize
மஞ்சள்ஒரு நிலக்கிழ் தாவரம்
ஒரு நிறம்
மரவள்ளிக்கிழங்குTapioca
மிளகுத்தக்காளிகாரற்கத்திரி. (L.)
முட்டைக்கோசுCabbage
முட்டைக்கோவாமுட்டைக்கோசு
முருங்கைDrum stick
The Moringa tree
முருங்கைக்காய்Drumstick
முளைக்கீரைசிறு கீரை
முள்ளங்கிRadish
ராசவள்ளிக்கிழங்குking yam
வத்தாளக்கிழங்குsweet potato
வாழைக்காய்Plantain
வெங்காயத்தடல்spring onion
வெங்காயத்தாள்Spring onion
வெங்காயம்Onion
வெண்டைக்காய்Lady's finger
வெள்ளரிக்காய்Cucumber
வேர்க்கோசுparsley

Last Updated: .