மலர்களின் பெயர்கள்

மலர்களின் பெயர்களின் திரட்டு

மலர்களின் பெயர்கள்
TermsMeaning / Definition
அத்திப்பூficus glomata
அந்தி மந்தாரைமாலையில் பூக்கும் நீண்ட மணமுள்ள மலர்/அந்த மலரைத் தரும் சிறு குத்துச் செடி
அரளிப்பூGhanera
அரைநெல்லி(இரு வகை நெல்லிகளில்)சிறியதாகவும் புளிச்சுவை உடையதாகவும் இருக்கும் (மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்த நிறத்தில் இருக்கும்) உருண்டை வடிவக் காய்
அலரிoleander
Indian willow
herium odorum
அல்லிப்பூஅகன்ற இலைகளையும் குழல் போன்ற தண்டையும் உடைய நீரில் வளரும் ஒரு வகைத் தாவரம்/அந்தத் தாவரத்தின் பூ
வெள்ளாம்பல்
ஆம்பல்தாமரை
அல்லிக்கொடி
மூங்கில்
ஓர் இசைக்குழல்
ஊதுகொம்பு
யானை
சந்திரன்
கள்
அடைவு
முறைமை
நெல்லிமரம்
பேரொலி
ஒரு பேரெண்
ஆவாரம்பூTanner's cassia
இராசியம்தாமரை
ஊமத்தம்பூDatura
கடற்பாலைசமுத்திரசோகி
சமுத்திரப்பாலை
கதலிPride of India
Queen Crape Myrtle
கனகாம்பரப்பூகனகாம்பரம்
கருமுகைcananga odorata
காகிதப்பூBougainvillea
காசாம்பூmemecylon tinctorium
காந்தள்கார்த்திகைப்பூ
கார்த்திகைப்பூகாந்தள்
செங்காந்தள்
வெண் காந்தள்
தோன்றி
குசம்பப்பூsafflower
குறிஞ்சிப்பூKurinji
கோழிப்பூCockscomb
சண்பகம்goden champa
சம்பங்கிப்பூFrangipani
சாதிமல்லிPink jasmine
Winter jasmine
Chinese jasmine
சாமந்திப்பூChrysanthemum
சீமையல்லிசீமையல்லி மெக்ஸிகோ,அமெரிக்கா போன்ற இடங்களில் அதிகமாக வாழும் ஒருவகை மலரினமாகும்.
தமிழில் சீமை என்றால் எல்லை,அயல்நாடு,வெளியூர் எனப் பொருள்படும்,
அதே சமயம் அல்லி என்றால் தாமரை போல நிறைய இதழ்களைக் கொண்டப் பூவைக் குறிக்கும்.
எனவே சீமையல்லி என்றால் வெளியிடத்தில் இருக்கும் தாமரை போன்ற இதழ்களைக் கொண்ட மலர் எனப் பொருள்படும்.
சுகந்திlavender
சூரியகாந்திSunflower
iodinium suffruticosium
செண்டிகைப்பூmarigold
செம்பருத்திப்பூshoe flower
China Rose
Chinese hibiscus
செவ்வந்திப்பூசாமந்திப்பூ
செவ்வலரிred oleander
தாமரைதாமரைப்பூ
தாழம்பூகேதகை
தாழை
துலுக்கமல்லிகைafrican marigold
நந்தியாவட்டைநந்தியார்வட்டை
நந்தியாவட்டம்
நாகப்பூCobra saffron
Ceylon ironwood
Indian rose chestnut
நித்தியகல்யாணிப்பூPeriwinkle
நிறவாதவன்zinnia
நீலாம்பரிGreen Shrimp Plant
நீலாம்பல்Blue water lily
நெருஞ்சிtribulus terrestris
பட்டிப்பூperiwinkle
பன்னீர்ப்பூDamask Rose
பவளமல்லிபவளமல்லிகைப்பூ
பிணவல்லிrafflesia
பூவரசம்பூIndian tulip
பெருங்கள்ளிfrangipanni
பேரரளிdaffodil
பேரரளிnarcissus
பொழுதுவணங்கிsunflower
மகரந்தப்பூKunda
Star jasmine
மகிழம்பூவகுளம்பூ
மந்தாரைMaloo Creeper
orchid
மனோரஞ்சிதம்artabotrys uncinatus
Hari Chamba
மயிற்கொன்றைPeacock Flower
மயில்மாணிக்கம்Cypress Vine
Star Glory
Hummingbird Vine
மருக்கொளுந்துLaw's Persian Violet
மல்லிகைJasmine
மல்லிகைப்பூமுல்லைப்பூ
மூக்குத்திப்பூQuick Weed
gallant soldier
ரோசாRose
வசந்தகால மல்லிகைMadhavi lata
Hiptage
Helicopter Flower
வாடாமல்லிப்பூbachelor's buttons
Globe Amaranth
வெட்சிப்பூஇட்லிப்பூ
வெளிராதவன்daisy
வெளிராதவப்பூவெளிராதவன்
வெள்ளாம்பல்water water lily
வெள்ளை மந்தாரைwhite orchid

Last Updated: .