பழங்களின் பெயர்கள்

பழங்களின் திரட்டு

பழங்களின் பெயர்கள்
TermsMeaning / Definition
அத்திப்பழம்Apricot
Fig
அன்னதாழைஅன்னாசி.
அன்னமுன்னாப் பழம்சீத்தாப்பழம்
அரத்திப்பழம்apple
அரபுக் கொடிமுந்திரிhanepoot
அரபுக் கொடிமுந்திரிmuscat grape
அவுரிநெல்லிஒருவகை சிறியப் பழமாகும்.
அவுரிநெல்லி அமெரிக்காவிலும் , மேற்கு ஆசியாவிலும் அதிகமாக விளைகிறது.
அவுரிநெல்லி இனிப்புச் சுவையும் , காடித்(Acidic) தன்மையும் கொண்டது.
ஆசினிஈரப் பலாமரம்
வானம்
ஆரஞ்சுகிச்சிலி
ஒரு வகை பழம்
ஆல்பக்கோடாplum
இலந்தைப்பழம்an Indian apple
ஈச்சம் பழம்சிறு சிவப்பு நிறப் பழம் இது வறல் நிலக்காடுகளில் காணப்படும்
உலர் கொடிமுந்திரிraisin
உலர்த்தியப் பழம்prune
ஊமத்தைdatura metel
Datra alba nees
Thorn apple
எலுமிச்சைஎலும்பிச்சை
சீதளை
கடரநாரத்தைcitrus medica
கடார முருகல்mangosteen
கடாரநாரத்தைcitron
கமலாப்பழம்citrus reticulata
கமலாப்பழம்orange (loose jacket)
கருந்திராட்சைblack currant
காக்காய் கொல்லிFish berry
காட்டுவாழைகல்வாழை
கிச்சிலகிழங்குRound white Zeodary
கிச்சிலிப்பழம்citrus aurantium
குமட்டிப்பழம்watermelon
குருதிநெல்லிcranberry
குறுந்தக்காளிtamarillo
குழிப்பேரிpeach
கெச்சிbitter watermelon
கெச்சிcucumus trigonus
கொடித்தோடைப்பழம்passionfruit
கொடிமுந்திரிgrape
கொய்யாப்பழம்guava
கொவ்வைa climbing plant with beautiful red fruit
சம்புராகப் பழம்rose apple
சர்க்கரை பாதாமிapricot
சாத்துக்குடிSweetlime
Sweet orange
சாத்துக்கொடிcitrus sinensis
சாத்துக்கொடிorange (sweet)
சிறுநாவல்eugenia rubicunda
சீதாப்பழம்Custard Apple
சீத்தாப் பழம்Annona squamosa
custard apple
சீத்தாப்பழம்custard apple
சீத்தாப்பழம்sweet sop
சீமைப் பனிச்சைpersimmon
சீமைப்பலாbreadfruit
சீமைமாதுளைquince
சீமையிலுப்பைchickoo
சீமையிலுப்பைsapodilla
செங்கடுக்காய்செந்நிறமுள்ள கடுக்காய்வகை. (பதார்த்த.972.)
செந்தாழைசெதில்கள் போன்ற சொர சொரப்பான மேல்தோலையும் சாறு நிறைந்த வெளிர் மஞ்சள் நிறச் சதைப் பகுதியையும் உடைய பெரிய பழம்.
செந்தாழை என்பது அன்னாசிப்பழத்தின் தூயதமிழாகும்.
செந்திராட்சைred currant
செம்புற்றுப்பழம்strawberry
செவ்வாழைப்பழம்red banana
சேலாப்பழம்cherry
டுரியான் பழம்Durian
தமரதம்Chinese goose berry
தர்ப்பூசணிWatermelon
திராட்சைGrapes
திராட்சைப்பழம்கொடிமுந்திரி
தேனரந்தம்பழம்tangerine
தோடைப்பழம்orange
நமரைவாழைவாழைவகை
நாகப்பழம்blackberry
நாரத்தைcitrus aurantifolia
நார்த்தம்பழம்Lemon
நாவல்பழம்jambu fruit
நித்தியக்கல்யாணிபட்டிப்பூ
நெல்லிக்காய்gooseberry
பசலிப்பழம்kiwi
பஞ்சலிப்பழம்bell fruit
பப்பாளிப் பழம்papaya
பம்பரமாசுgrapefruit
பம்பரமாசுpomelo
பலாJackfruit
பலாப்பழம்jackfruit
புற்றுப்பழம்raspberry
புளிச்சிக்காய்Starfruit
புளியதளைA ball made of the pulp of tamarind fruit
பேயத்திdevil fig
பேரிக்காய்Pear
பேரீச்சம்Dates fruit
பேரீச்சைஒரு பழம்
பேரீட்சம்பழம்பேரீச்சை
மஞ்சள் முலாம்பழம்cantaloupe
மாங்காய்Mango
மாதுளம் பழம்Pomogranate
மாம்பழம்Mango
முசுக்கட்டைப்பழம்mulberry
முந்திரிப்பழம்cashewfruit
முரட்டுத் தோடைugli fruit
முள்நாரிப்பழம்durian
வாழைPlantain
வாழைப்பழம்banana
விளச்சிப்பழம்lychee
விளாம்பழம்wood apple
விளிம்பிப்பழம்carambola
விளிம்பிப்பழம்star-fruit
வெண்ணைப் பழம்avocado
வெள்ளரிப்பழம்melon

Last Updated: .